Ο Καλλικράτης απέτυχε! Επιστροφή στον Καποδίστρια.

Ο Συντονιστής της Δημοτικής Παράταξης ΣΠΑΡΤΗ-ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ συμμετείχε στον Δημόσιο Διάλογο στην Σπάρτη σχετικά με τις ευκαιρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση .

Μετά το πέρας των εργασιών δήλωσε : Ό Καλλικράτης απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Τα χωριά και οι οικισμοί βιώνουν μία κατάσταση με ζοφερό μέλλον. Σε συζήτηση με πολλούς αυτοδιοικητικούς η άποψη που υποστηρίχθηκε από όλους ήταν ότι ο Καλλικράτης απέτυχε. Τα κονδύλια που πέφτουν στα χωριά είναι το ένα δέκατο σε σχέση με τους Καποδιστριακούς Δήμους.

Η ΣΠΑΡΤΗ – ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ υποστηρίζει και μετέχει στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Τρίπολη και το κίνημα της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, για επαναφορά του Διοικητικού Συστήματος του Καποδίστρια, με άμεση αντικατάσταση του Καλλικράτη. Είναι φανερόν πλέον, ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας, και οι οικισμοί και τα χωριά ζούν στο περιθώριο των αστικών κέντρων που είναι πρωτεύουσες των Δήμων. Κανένα ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής τους, για τον Πολιτισμό, και την τουριστική τους ανάπτυξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *