Επικοινωνία

Κουτρουμάνης Πάνος, τηλ. 6989420771, email : eeetourismou@gmail.com

Σύνταξη – τηλ. 6980462634, email : parnonas@gmail.com

Γκοριτσά Σπάρτης, ΤΘ 137, ΤΚ 23100