Η Ελισάβετ Βόζενμπεργκ μιλά για γυναίκες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Οικονομία και Τουρισμό

Στην αποκλειστική συνέντευξη στην ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ, η Ελισάβετ Βόζενμπεργκ μίλησε για τις γυναίκες, την Κοινωνική Οικονομία, τον Εναλλακτικό Τουρισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας την αρχή στην επικοινωνία της με την Λακωνία με αυτό τον τρόπο, είναι γεγονός ότι ο νομός μας , αλλά και η Πελοπόννησος έχει μία δυνατή φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όχι μονο εργάζεται για εμάς, αλλά και μας αφουγκράζεται τις ανάγκες μας και επικοινωνεί και ενημερώνει για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

Ακολουθεί η συνέντευξη

  1. Ποιές οι αποφάσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές?

Οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης αποτελούν σχεδόν το 50% του συνολικού πληθυσμού της υπαίθρου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Προ διετίας υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ψήφισμα της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά με τον πολυδύναμο ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Εκτός από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αγρότισσες, όπως επί παραδείγματι ευαλωτότητα σε άτυπες μορφές εργασίας, δυσκολίες δανεισμού και προώθησης καινοτόμων ιδεών και μεγαλύτερο εργασιακό και μισθολογικό χάσμα, η έκθεση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους ενίσχυσης της απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Ένας εξ αυτών είναι η επέκταση του ψηφιακού θεματολογίου και στις αγροτικές περιοχές, καθώς η ψηφιακή ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η προώθηση μέτρων για τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, όπως η απευθείας πώληση προϊόντων, οι υπηρεσίες φροντίδας και ο αγροτουρισμός. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για το συγκεκριμένο είδος τουρισμού είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων πανευρωπαϊκά για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Τέλος, θεωρώ ότι μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική, στην υπηρεσία των Ευρωπαίων γεωργών και καταναλωτών, μπορεί να προωθήσει αποφασιστικά τη γεωργική ανάπτυξη και να ενισχύσει αντίστοιχα το ρόλο των γυναικών σε αυτήν. 

  1. Ποιές αποφάσεις έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του κορωνοιού στην πληγείσα ελληνική ναυτιλία και στον πληγέντα ελληνικό τουρισμό από την εξάπλωση του κορωνοιού?

Η πανδημία έχει εξαπλωθεί τάχιστα, προκαλώντας πραγματικό «σοκ» στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις δίνουν άνιση μάχη για την επιβίωσή τους. Τομείς όπως οι αερομεταφορές, η ναυτιλία η εστίαση και το λιανικό εμπόριο δοκιμάζονται σκληρά, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού απειλούνται ακόμη και με πτώχευση.

Η Ελλάδα πλήττεται έντονα από αυτή την κατάσταση, ως χώρα με παραδοσιακά ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν και υψηλές επιδόσεις στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Εξαιτίας του COVID-19 καταγράφεται κύμα ακυρώσεων τουριστικών πακέτων σε ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια και κρουαζιέρες, ενώ παράλληλα η δραστηριότητα στο διεθνές εμπόριο είναι μειωμένη, γεγονός που έχει προκαλέσει προβλήματα στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσα σειρά ερωτήσεων στην Κομισιόν, ζητώντας την αξιολόγηση των συνεπειών της πανδημίας σε τουρισμό, ναυτιλία και αερομεταφορές και την άμεση οικονομική τους στήριξη από την ΕΕ, ώστε να αποτραπεί το ντόμινο των αρνητικών επιπτώσεων.

Πρόσφατα μάλιστα, στην έκτακτη Ολομέλεια του Μαρτίου στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρώτο σημαντικό οικονομικό πακέτο στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με την ανακατεύθυνση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 37 δισ. ευρώ σε τομείς που τα κράτη μέλη κρίνουν ότι έχουν άμεση ανάγκη στήριξης.

  1. Είστε υπέρ του εναλλακτικού τουρισμού?

Η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελεί πάγια θέση μου, με στόχο να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση, που χαρακτηρίζει το ελληνικό τουριστικό προιόν. Αναφέρομαι στα μαζικά τουριστικά ρεύματα από το εξωτερικό, που κατακλύζουν κυρίως τα νησιά μας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Όμως η πατρίδα μας, στηριζόμενη στο εύκρατο κλίμα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, θα μπορούσε να προσελκύει σημαντικό αριθμό τουριστών σε δωδεκάμηνη βάση και όχι μόνο κατά τη θερινή περίοδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος είναι η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως επί παραδείγματι ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο ιαματικός τουρισμός, καθώς επίσης ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός.

Μάλιστα η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η οποία μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από σχετικά προγράμματα της ΕΕ, είναι σε θέση να αυξήσει σημαντικά τα τουριστικά μας έσοδα, για τον πρόσθετο λόγο ότι οι εξειδικευμένες μορφές τουρισμού προσελκύουν κατά κανόνα τουρίστες υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης.

  1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα και με ποιούς τρόπους?

Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν πρόσθετη στήριξη και αλληλεγγύη. Η ΕΕ στηρίζει την απασχόληση, που είναι ο πυρήνας της οικονομίας και προσπαθεί με έκτακτα μέτρα να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το νέο προσωρινό εργαλείο της Ε.Ε. ύψους 100 δις ευρώ για τον μετριασμό της ανεργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Το εργαλείο αυτό θα παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη μέλη.

Περαιτέρω η απόφαση της ΕΕ για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚΤ για ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο, απελευθερώνουν σημαντική ρευστότητα για τη χώρα μας προς όφελος του κοινωνικού κράτους.

Επιπλέον, στο πρόσφατο Συμβούλιο των υπουργών οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης αποφασίστηκε με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας η δρομολόγηση ενός ταμείου ανάκαμψης με χρηματοδότηση από «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία», καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Παρόλα ταύτα, περιμένουμε στο μέλλον ακόμα πιο φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού με το βλέμμα στραμμένο πάντα στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα.  

  1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προβεί σε δράσεις ενίσχυσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα?

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού για τη χώρα μας, αφού μεγάλο μέρος της πλούσιας πολιτιστικής μας παράδοσης και κληρονομιάς είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την Ορθόδοξη Χριστιανική μας Πίστη.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. σε όλες  τις προγραμματικές περιόδους χρηματοδοτούνται σταθερά και έχουν υλοποιηθεί επιχειρησιακά προγράμματα και δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη, με βασικό άξονα μεταξύ άλλων την προώθηση των μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις και με τις κατάλληλες επενδύσεις μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο των ειδικών μορφών τουρισμού, να οργανώσει με πιο μεθοδικό τρόπο και τον θρησκευτικό τουρισμό, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση των τουριστών, που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο τη θρησκευτική μας κληρονομιά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μόνη πολιτική ομάδα που διατηρεί ετησίως σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις έναν διαρθρωμένο διαθρησκευτικό διάλογο με όλες τις Εκκλησίες και τους εκκλησιαστικούς οργανισμούς στην ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας τους και την προώθηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κρατών μελών. 

  1. Πως θα αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές, από την εξάπλωση του κορωνοιού ?

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις αερομεταφορές είναι τεράστιες καθώς η ζήτηση σημειώνει συνεχώς αρνητικό ρεκόρ. Το πρώτο μεγάλο πλήγμα στους αερομεταφορείς της Ευρώπης λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του Covid-19 σημειώθηκε με την κατάρρευση της αεροπορικής εταιρίας Flybe, ενός από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς αερομεταφορείς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΙΑΤΑ, οι αεροπορικές εταιρίες ανά τον κόσμο αναμένεται να χάσουν έσοδα που θα αγγίξουν τα 100 δισ. ευρώ, ενώ ειδικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται έκτακτη βοήθεια ύψους έως 185 δισ. ευρώ. για να αποφευχθεί ντόμινο πτωχεύσεων.

Στο πλαίσιο ευρύτερης πρωτοβουλίας της Ε.Ε, για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 95/93, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες, έτσι ώστε να εκλείψουν οι αποκαλούμενες «πτήσεις-φαντάσματα», που συνεπάγονται τεράστιο κόστος για τις εταιρείες.

Παράλληλα, η Ε.Ε. έχει ενεργοποιήσει προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ή εθνικές επιδοτήσεις, προκειμένου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους με την απαιτούμενη ρευστότητα που χρειάζονται για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους και να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *