Ανακοινώθηκε το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Ο Δήμαρχος Ευρώτα ανακοίνωσε το τεχνικό του πρόγραμμα. Αναμένουμε και από τους υπόλοιπους Δημάρχους να προβούν στην δημοσιοποίηση των δικών τους τεχνικών τους προγραμμάτων για την ενημέρωση των δημοτών τους.

Έκπληξη όμως αποτελεί η μη ένταξη προτεινόμενων έργων στο Γεράκι και την Ζαραφώνα, που είχαν να κάνουν με την ανάδειξη των χωριών τους με βάση τον περιπατητικό τουρισμό. Η αναφορά έχει να κάνει με το Sparta Trail, τμήμα του μυθικού μονοπατιού της Πελοποννήσου, που εκτείνεται από τον Κοσμά μέχρι τον Μυστρά, και περνά τόσο μέσα από τα όρια της Ζαραφώνας, όσο και του Γερακίου.

Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γερακίου

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μυρτιάς.

Κατασκευή δικτύου ύδρεσης Τ.Κ. Αστερίου.

Κατασκευή δικτύου ύδρεσης Τ.Κ. Αγίου ∆ημητρίου.

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ∆.Κ. Βλαχιώτη.

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Καρίτσας

Ανάπλαση πλατείας Βρύσης στην Ανω Γλυκόβρυση

∆ημιουργία δημοτικών parking – διαμόρφωση χώρου πλατείας Γεωργιάδη (πλησιον ΚΕΠ)

Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Κρεμαστής

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντιστρώσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας σε όλο τον ∆ήμο Ευρώτα

Κατασκευή πεζοδρομίων οικισμού Γλυκόβρυσης.

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Στεφανιάς

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Έλους

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων ∆.Κ. Βλαχιώτη

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων ∆.Κ. Βλαχιώτη

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. ∆αφνίου

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγίου ∆ημητρίου

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Γράμμουσας

Ανάπλαση προάυλιου χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Στεφανιάς

Επισκευή – συντήρηση πρώην ∆ημοτικών Σχολείων

∆ιαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων ∆ήμου Ευρώτα (2020)

Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από θέση Περιβολάκι προς νότια του Τ.∆.

Γερακίου >> με κωδικό ΟΠΣΑΑ 176290 στο Πρόγραμμα << Αγροτική Νάπτυξη της Ελλάδας

2007-2013>> π.α.α 2007-2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *